Andet internt materiale

Herunder finder I links til andet internt materiale fra virksomheden. Tryk på links nedenfor for at downloade materialet.

NPS-Data 2022

Diverse data for Parken - Besøg, omkostninger mm.

Diverse data fra Hotellet- Belægningsgrad mm.

Ordforklaring: 

NPS står for Net Promoter Score.

NPS bruges til at måle kundernes loyalitet, tilfredshed og entusiasme. Man stiller kunderne det enkelte spørgsmål: "i hvor stor grad vil du anbefale virksomhedens service og/eller produkt til andre?".

Kunderne svarer på en skala fra 0 til 10, hvor nul er “slet ikke” og 10 er “i meget højt grad”. 

Hvordan beregnes NPS?

Kundernes scorevurdering opdeles i tre kategorier:

  • Score 0-6: detractors (er ikke tilbøjelige til at anbefale virksomheden til andre og kan i værste fald anbefale andre at fravælge virksomheden)
  • Score 7 og 8: passives (vil ikke aktivt anbefale virksomheden til andre, men vil heller ikke gøre det modsatte)
  • Score 9 og 10: promotors (repræsenterer virksomhedens mest entusiastiske og loyale kunder og vil agere som brand ambassadører)

NPS beregnes ved at fratrække den procentdel af respondenterne, der giver en score på 6 eller derunder (detractors) fra den procentdel af respondenterne, der giver en score på 9 eller 10 (promotors).

Minimumscoren i en NPS er -100 og maksimumscoren er 100.

En perfekt score på 100 indikerer, at alle respondenter vil anbefale virksomheden til andre (er aldrig opnået af nogle virksomheder).


Kilde: www.hotjar.comSeniorer - Operatører

Emner: Drift og personaleMorten - Økonomichef

Emne: Investeringer, indtægter, omkostninger, finansiering og budgetterTue - Teknisk chef

Emner: Proces for nye forlystelser, drift og vedligeholdelseKenneth - Souschef Food & Beverage

Emner: Logistik, indkøbsstyring, lagerstyring, samarbejdspartnere og leverandørerRasmus - Kommerciel chef

Emner: Marketing, konkurrence og målgrupperLine- Parkleder

Emner: Velkomst, historie, parken, værdier, medarbejdere og organisationI menuen til venstre finder I de interne videointerviews med nøglepersoner fra organisationen i Faarup Sommerland A/S.

Interviews er optaget efteråret 2022.
Vejledning

Dette års casevirksomhed er Fårup Sommerland A/S.

CVR-nr. 37 98 45 15

Dette materiale består af intern information fra virksomheden. Først er der videomateriale indeholdende interviews med personer fra virksomhedens organisation. Herefter finder I andet internt materiale, som indeholder yderligere intern information fra virksomheden.

Det forventes, at I sætter jer grundigt ind i alt det udleverede interne materiale - både indholdet i videoerne og bilagene under "Andet internt materiale". 

Ud over dette materiale forventes det, at I selv finder yderligere materiale om virksomheden og branchen.


Husk:

I må ikke tage kontakt til virksomheden eller de medvirkende i videoerne under arbejdet med casen eller i perioden frem mod eksamen!Erhvervscase

Tirsdag den 23. maj 2023

Casevirksomhed: Fårup Sommerland A/S

Casematerialet er udarbejdet i efteråret 2022.

Synopsen afleveres på skolen og danner grundlag for den mundtlige eksamen.